Fundusz ogłasza trzecią edycję konkursów ,,Zielona pracownia - projekt” i ,,Zielona pracownia”. Pula nagród pieniężnych to 100 tys. zł, a rzeczowych 20 tys. zł.

Na wymyślenie projektu wymarzonej ,,zielonej pracowni” czasu jest nie tak znów wiele, bo prace trzeba złożyć w Funduszu do 31 marca. Tym bardziej że od dobrego projektu wszystko się zaczyna. Co konkretnie? Tworzenie doskonale wyposażonej pracowni ekologicznej w wybranej szkolnej sali lekcyjnej, właśnie na podstawie wcześniej ocenionego i przyjętego do realizacji projektu. Obydwa konkursy skierowane są do szkół podstawowych i średnich z naszego regionu. Celem jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.

Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje jury, które przedkłada zarządowi Funduszu wyniki. Na co jurorzy zwracają uwagę podczas oceny prac? Liczą się: pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Nagrody w obydwu konkursach przyznawane będą w formie pieniężnej albo rzeczowej. Szkoła może więc dostać np. projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet, jak również pieniądze potrzebne na utworzenie ,,zielonej pracowni”.

Pula nagród pieniężnych to w tym roku 100 tys. zł, a rzeczowych - 20 tys. zł. Maksymalna wysokość nagrody dla jednego laureata nie może jednak przekroczyć 20 proc. kosztu wdrożenia projektu oraz stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.

Czytaj także