Małgorzata Nowotnik z córką Olgą już myślą o nowym roku szkolnym

Małgorzata Nowotnik z córką Olgą już myślą o nowym roku szkolnym. Wczoraj kupiły podręcznik do j. angielskiego (© Mikołaj Suchan)

Cena kompletu podręczników szkolnych jest wyższa niż przed rokiem o około 30-60 złotych. To nie tylko efekt inflacji, ale również wprowadzonego 1 maja tego roku 5-procentowego podatku VAT na książki.

Uboższe rodziny nie zawsze stać na to, by zaopatrzyć dziecko w niezbędne książki, zeszyty i przybory szkolne. Pomóc może im przyznawany przez rząd w ramach programu "Wyprawka szkolna" zwrot wydatków na podręczniki.

Dla Haliny Trojan z Rudy Śląskiej, matki dziewięciorga dzieci, każda wyprawka okazywała się bardzo przydatna, choć biurokracja z nią związana jest uciążliwa. - Zebranie pełnej dokumentacji, faktur i innych potrzebnych papierków czasami bywało sporym problemem, ale jednak zwrot kosztów, co zresztą zrozumiałe, bardzo się przydawał - mówi pani Halina.

Aby zdobyć wyprawkę, należy złożyć wniosek w szkole, do której chodzi dziecko. Wniosek składają rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub rodzic zastępczy. Dyrektor wnioski kieruje do gminy, która przekazuje pieniądze na wypłatę pomocy dla uczniów szkołom. Koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu, placówka zwraca rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym). Pieniądze powinny zostać przekazane do 15 listopada.

Ile dostaniemy180 zł - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

210 zł - dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych;

315 zł - dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych;

325 zł - dla uczniów III klasy gimnazjum, klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych, uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych.

390 zł - dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem ZSZ, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych.

Co powinien zawierać wniosek?Do wniosku o przyznanie wyprawki powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia,
- odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy świadczący o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
- zaświadczenie z MOPS o wysokości wszystkich świadczeń przez niego wypłacanych,
- zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
- oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu (pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
- dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
- dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów,
- każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.


Komentarze (3)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!