REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Na temat Funduszy Europejskich

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
§ 1
Organizator Konkursu
Konkurs na gazetkę szkolną „Fundusze Europejskie” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez:
Polskapresse sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu.
zwaną dalej Organizatorem

§ 2
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, za wyjątkiem dzieci, rodzeństwa i krewnych w linii prostej pracowników Organizatora.

§ 3
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie merytoryczne i graficzne w systemie Junior Media www.juniormedia.pl oraz wydania gazetki na temat Funduszy Europejskich.

§ 4
Nagrody
Nagrodami dla szkół, do których uczęszczają autorzy najlepszych prac będą:
I miejsce – komputer o wartości 3690 zł brutto,
II miejsce – telewizor o wartości 2460 zł brutto,
III miejsce – drukarka (urządzenie wielofunkcyjne) o wartości 1845 zł brutto.
Zwycięzcy zobowiązani są do uiszczenia podatku od wygranych nagród.
Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród.

§ 5
Zgłoszenia prac konkursowych
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie na adres Organizatora:
Dziennik Zachodni ul. Baczyńskiego 25a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice
gazetki i prawidłowo wypełnionego, oryginalnego kuponu publikowanego na łamach „Dziennika Zachodniego”, zawierającego nazwę i numer szkoły, jej adres, dane dotyczące klasy, oraz imię, nazwisko i kontakt telefoniczny do opiekuna klasy, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów prac i opiekuna klasy.
Zgłaszającymi mogą być wszyscy czytelnicy „Dziennika Zachodniego”.
Każda osoba może zgłosić dowolną ilość gazetek.
Zgłoszenia prac należy dokonać w terminie od 2 września do 5 października 2011roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

§ 6
Ocena prac
Dwóch przedstawicieli redakcji i jeden przedstawiciel działu marketingu „Dziennika Zachodniego” wybierze spośród nadesłanych gazetek – trzy, za które zgłaszający prace otrzymają nagrody.
W przypadku braku danych pozwalających na zidentyfikowanie zgłaszającego, o których mowa w § 5, Organizator zastrzega sobie prawo do niewzięcia pod uwagę przesłanej pracy

§ 7
Rozstrzygnięcie konkursu i zasady odbioru nagród
Laureaci trzech najlepszych gazetek zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
Nazwy szkół, z których wywodzą się autorzy trzech najlepszych gazetek zostaną opublikowane na łamach „Dziennika Zachodniego” dnia 14 października 2011 roku.
Nagrody dla laureatów zostaną wręczone w siedzibie Organizatora – Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25a, Sosnowiec – Gilowice.
Opiekunowie klas, do których uczęszczają autorzy zwycięskich prac zobowiązani są
odebrać nagrodę osobiście w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu, bądź w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem
potwierdzić przy tym dokumentem ze zdjęciem swoją tożsamość,
wypełnić i podpisać protokół potwierdzający odbiór nagrody.

§ 8
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie HYPERLINK "http://www.naszemiasto.pl"www.naszemiasto.pl i w siedzibie Organizatora.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w zakresie nagród).
Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice w celu:
przeprowadzenia konkursu,
wręczenia nagród zgłaszającym,
publikacji imion i nazwisk laureatów na łamach „Dziennika Zachodniego”,
kontroli przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prawidłowości realizacji projektu pt. „EUgeniusz wie najlepiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.


Konkurs stanowi część projektu pt. „EUgeniusz wie najlepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

asia (gość)

witam czy w tym konkursie mogą brać osoby co już nie chodzą do szkoły ,mam 33 lata, ale jeszcze 4 lata temu chodziłam , dzięki za info.