To największa inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna w historii powiatu wodzisławskiego

Rozmowa z Wiesławem Blutko, prezesem PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim i Markiem Chrószcz, kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt zarządzającymi Projektem "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim"

Dziennik Zachodni: Działające od blisko 50 lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim prowadzi działalność na obszarze 8 gmin, zamieszkałych przez 155 tys. ludzi. Co jest najważniejsze w państwa pracy?
Wiesław Blutko: Szybkie tempo uprzemysłowienia i urbanizacji ziemi wodzisławskiej wpłynęło na znaczny wzrost potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Już 1 stycznia 1966 r. powołano Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które w latach 90. ub. wieku zostało przekształcone w PWiK Sp. z o.o.. W przyszłym roku będziemy więc obchodzić 50-lecie naszej firmy. Na co dzień zajmujemy się dostawą wody, wywozem i oczyszczaniem ścieków, opiekujemy się również infrastrukturą, prowadzimy modernizacje i remonty sieci. Mamy ok. 600 km sieci wodociągowej oraz 750 km przyłączy wodociągowych oraz ponad 350 km kanalizacji. Przedsiębiorstwo zarządza również dwiema oczyszczalniami ścieków, Karkoszka II i Rydułtowy, a także 28 przepompowniami. Dbamy o środowisko naturalne. I na to właśnie zwracaliśmy uwagę podejmując wspólnie z samorządami decyzje o przystąpieniu do realizacji projektu ochrony wód rzeki Odry. Pamiętam, że jako dziecko obserwowałem, że pływało w niej wiele ryb, można było się tu kąpać, a wokół rozciągały się piękne łąki. Niestety przemysł rozwijany bez myślenia o skutkach dla środowiska naturalnego wpłynął negatywnie na jego stan. My chcemy, by Odra znowu była czystą rzeką, i już obserwujemy efekty naszych działań. Choć z pewnością jeszcze jest wiele do zrobienia.

D.Z.: Przypomnijmy początki inwestycji "Ochrony wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim".
W.B.: W 2004 roku została przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II. Jest to nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia która może jeszcze przyjąć i oczyścić znaczne ilości ścieków. Natomiast istniejąca sieć kanalizacji była tylko fragmentaryczna a jej stan pozostawiał wiele do życzenia. Np. w samym Wodzisławiu skanalizowane były tylko Stare Miasto i osiedla o zwartej zabudowie. W pozostałej części miasta działały szamba. Podobnie było w innych gminach ziemi wodzisławskiej.

Marek Chrószcz: Korzystanie z szamba przez właściciela nieruchomości nie jest ani funkcjonalne, ani komfortowe, ani tanie. Nie wspominając już o tym, że system jest bardzo zawodny, z wyliczeń sporządzonego Studium Wykonalności wynikło, że zaledwie kilka proc. nieczystości trafiało do oczyszczalni, pozostałe do cieków wodnych regionu. W oczywisty sposób wpływało to na niszczenie otaczającego nas środowiska. Nieszczelne szamba były też przyczynkiem licznych konfliktów sąsiedzkich.

D.Z.: Co było najtrudniejsze przy realizacji projektu?
W.B.: Jest to największa inwestycja w infrastrukturę w historii powiatu wodzisławskiego. Nic dziwnego że wymagała wielu przygotowań z naszej strony. Do zadania długo się przygotowywaliśmy. Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w 2009 roku. Opracowywanie dokumentacji projektowych rozpoczęliśmy wyprzedzająco już od 2007 roku. Umowę o dofinansowanie w wysokości ok. 90 mln zł podpisaliśmy w czerwcu 2010. Miasta Wodzisław i Radlin oraz gminy Gorzyce i Marklowice tworzą w sposób naturalny zlewnię oczyszczalni Karkoszka II, co ułatwiło realizację inwestycji. Opiewa ona na ponad 140 mln zł, w tym dofinansowanie z funduszów unijnych to dwie trzecie, reszta to preferencyjne pożyczki i kredyty, (, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawi oraz środki własne spółki. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Warto dodać, że Program Infrastruktura i Środowisko jest największym spośród unijnych narzędzi finansowania. Przy stworzeniu montażu finansowego inwestycji pomagały nam samorządy, które m.in. były poręczycielami pożyczek, to była cenna pomoc.

M.Ch.: Przystępując do starań o dotację dysponowaliśmy kompletem dokumentacji projektowych i przetargowych. To znacznie usprawniło później realizację prac, a w trakcie ubiegania się o nią pozwoliło na pozyskanie dodatkowych punktów w konkursie. Ich sporządzenie kosztowało blisko 5 mln zł, ale bez tego nie podołalibyśmy wyzwaniu.

D.Z.: Co obejmuje projekt?
W.B.: Pierwotnie został podzielony na 10 zadań, na terenie 4 gmin. Obejmował powstanie 125 km kanalizacji sanitarnej i 10 przepompowni. Zgodnie z założeniami - do kanalizacji miało zostać podłączonych blisko 3 tys. nieruchomości. Prace w terenie rozpoczęto z końcem 2010 roku, zakończono w 2013 r. Realizacja tak znacznego zadania niesie wiele wyzwań, i wymaga elastyczności. Np. w jej trakcie powstały spore oszczędności, ok. 35 mln zł. Aby móc je zagospodarować na naszym terenie znowu wystąpiliśmy z wnioskiem o rozszerzenie zakresu Projektu do dysponenta środków - NFOŚiGW w Warszawie. Przygotowaliśmy projekt budowy kanalizacji dla kolejnych terenów. Powstało więc dodatkowo ponad 30 km sieci, które pozwolą na podłączenie dodatkowych, blisko 1000 nieruchomości. Kolejne prace modernizacyjne są też prowadzone na oczyszczalni, powstanie tu nowa, równoległa do istniejącej nitka przeróbki osadów ściekowych. Praca oczyszczalni musi być prowadzona w sposób ciągły, więc druga nitka osadowa pozwoli lepiej prowadzić eksploatację oczyszczalni w trakcie ewentualnych awarii lub zaplanowanych prac remontowych. Prace inwestycyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej zostały zasadniczo zakończone, a ostatnie roboty porządkowo-odtworzeniowe będą prowadzone do końca maja 2015 r. Na rozliczenie inwestycji mamy czas do końca 2015 roku.

D.Z.: Obecnie do sieci mogą podłączać się mieszkańcy. Jak spółka zachęca do tego właścicieli nieruchomości?
M.Ch.: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel każdej nieruchomości w pobliżu której istnieje sieć kanalizacyjna ma obowiązek przyłączyć się do niej. Realizując inwestycję w gospodarkę wod.-kan. - my doprowadzamy sieć do granicy posesji. Podłączenie instalacji do budynku leży w gestii właściciela nieruchomości. Stosujemy wiele udogodnień, by mieszkańcy mogli zrealizować podłączenia jak najtaniej. Sprzedajemy dokumentację projektową przyłącza kanalizacyjnego za 1 zł i oferujemy za połowę ceny rynkowej sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przyłącza. Nieodpłatnie oferujemy też doradztwo w zakresie wykonania przyłącza. Poza tym każdy właściciel posesji może wykonać prace ziemne we własnym zakresie kupując jedynie potrzebne materiały. Na terenie firmy uruchomiliśmy sklepik, w którym sprzedajemy po cenach hurtowych rury, studzienki itd. Jeśli ktoś zdecyduje się wykonać prace własnym sumptem przyłącze kosztuje go 20 zł za 1 mb, a nie prawie 90 zł za 1 mb w przypadku wykonania prac kompleksowo przez specjalistyczną firmę.

D.Z.: Co mieszkańcy zyskali dzięki inwestycji?
W.B.: Na pewno nie do przecenienia jest efekt ekologiczny. Rzeka i otaczające ją łąki stają się coraz czystsze. Pojawiły się z powrotem już niektóre gatunki ryb. Poprawiły się komfort i jakość życia mieszkańców. Skanalizowane obszary gmin są teraz również bardziej atrakcyjne dla inwestorów, już powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Wzrasta tam cena nieruchomości.

D.Z.: Prowadzenie prac w terenie mogło być uciążliwe dla mieszkańców. Czy znosili cierpliwie niedogodności?
M.Ch.: Tak, mogliśmy liczyć na zrozumienie. I w trakcie konsultacji i w czasie prowadzenia robót ludzie odnosili się do nas życzliwie. Dbaliśmy też o to, by utrudnienia były jak najmniejsze. Mieszkańcy powiatu znosili w sposób wyrozumiały uciążliwości budowy oraz ograniczenia drogowe. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za taką obywatelską postawę.

D.Z.: Jakie macie państwo plany na przyszłość?
W.B.: Kto się nie rozwija, ten się cofa, planów mamy bardzo wiele. W przyszłości chcemy także zabiegać o środki unijne. Powiedzmy jednak jasno, gdyby nie dofinansowanie unijne realizacja takiej inwestycji w zlewni oczyszczalni Karkoszka II zajęłoby nam ponad 20 lat, o ile w ogóle byłaby możliwa. W poprzednim okresie dofinansowania unijnego dotowano budowę kanalizacji w obszarach o bardzo zwartej zabudowie. Mamy nadzieję, że w ramach programów dofinansowania na lata 2014-2020 będzie możliwe inwestowanie w obszary mniej zamieszkałe. Chcemy przygotować potrzebną dokumentację i szukać źródeł dofinansowania. Dokumentację wykonamy we własnym zakresie, inżynierowie którzy pracują przy obecnym projekcie, sprawdzili się, mogą zaangażować się skutecznie w przygotowanie i prowadzenie kolejnych zadań. Równoległe z inwestycją zlewni oczyszczalni Karkoszka II kończymy prace w Rydułtowach. Tu powstało ponad 10 km sieci kanalizacji i 2 przepompownie. Te prace są finansowane z WFOŚiGW oraz ze środków własnych - PWiK.

D.Z: dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Agnieszka Zielińska


Ważne liczby:
2010-2015 - w takich latach prowadzona jest inwestycja "Ochrony wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim".
155 - blisko tyle km sieci kanalizacji sanitarnej powstanie w trakcie realizacji projektu.
150 - ponad tyle mln zł brutto kosztuje inwestycja.
18 - tyle przepompowni ścieków bytowych powstanie na terenie gmin Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice.
4 - prawie tyle tys. nieruchomości zostanie podłączonych do nowej kanalizacji
16 - ponad tyle tys. mieszkańców skorzysta z podłączenia do nowej kanalizacji.

Redaktor

  • Dziennik Zachodni
Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3