Okrągłe rocznice. © Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska
[3/6]

Okrągłe rocznice.

Ponadto rok 2019 jest rokiem okrągłych rocznic i ważnych dla Polski wydarzeń takich jak:

- 450 rocznica zaprzysiężenia unii polsko litewskiej (lubelskiej) i powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodowów (2 lipca 1569 r.),

- setna rocznica wybuchu pierwszego powstania śląskiego i osiemdziesiąta rocznica agresji Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r.,

- 30 rocznica obrad Okrągłego Stołu (6 lutego 1989 r.) i wyborów czerwcowych (I tura - 4 czerwca 1989 r.)

- 20 rocznica przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO (12 marca 1999 r.)


Czy "Dni Wolności" byłyby wolne od pracy? >>>