18. Mysłowice - wyludnienie o 22,0 proc. © UM Mysłowice
[3/21]

18. Mysłowice - wyludnienie o 22,0 proc.

Liczba mieszkańców spadnie ze 74,8 tys. w 2015 do 58,3 tys. mieszkańców w 2050.

Alarmujące prognozy Polskiej Akademii Nauk dotyczące liczebności ponad 60 największych miast w Polsce. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w ciągu najbliższych 30 lat we wszystkich tych miastach będzie ubywało mieszkańców. W niektórych będzie to proces niezauważalny jak w Warszawie - tylko 2 proc. mniej ludności w 2050 roku, ale w innych zniknie blisko połowa mieszkańców! Jak w raporcie wypadły śląskie miasta, które z nich najbardziej wyludni się do 2050 roku? Kliknij powyżej w zdjęcia i przekonaj się...