16. Bielsko-Biała - wyludnienie o 27,6 proc. © Bielsko-Biała UM
[5/21]

16. Bielsko-Biała - wyludnienie o 27,6 proc.

Liczba mieszkańców spadnie ze 172,0 tys. w 2015 do 124,4 tys. w 2050.


Alarmujące prognozy Polskiej Akademii Nauk dotyczące liczebności ponad 60 największych miast w Polsce. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w ciągu najbliższych 30 lat we wszystkich tych miastach będzie ubywało mieszkańców. W niektórych będzie to proces niezauważalny jak w Warszawie - tylko 2 proc. mniej ludności w 2050 roku, ale w innych zniknie blisko połowa mieszkańców! Jak w raporcie wypadły śląskie miasta, które z nich najbardziej wyludni się do 2050 roku? Kliknij powyżej w zdjęcia i przekonaj się...