Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - przekaż 1% podatku

Artykuł sponsorowany
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2004 roku promuje zdrowy styl życia poprzez kampanie i akcje na terenie całego kraju. Jako organizacja pożytku publicznego przede wszystkim wspiera działalność Śląskiego Centrum Chorób Serca poprzez:

- finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu i aparatury specjalistycznej, 
- dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych (moduł ‘C’ SCCS), 
- prowadzenie działalność szkoleniowej (stypendia, staże krajowe i zagraniczne), 
- współorganizowanie targów i konferencji naukowych, 
- propagowanie wiedzy na temat transplantacji narządów (kampanie programu „Tak dla Transplantacji”), 
- akcje „Wszystkie dzieci są nasze” i „Poduszka dla Maluszka”– mali pacjenci z całej Polski objęci są wsparciem Fundacji,
- wydawanie magazynu dla pacjentów i ich rodzin „Szlachetne zdrowie”. 

Od 2008 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego - jesteśmy zarejestrowani w bazie organizacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej uprawnionych do pozyskiwania 1% podatku. 

Prowadzimy ogólnopolski program – ‘Tak dla Transplantacji’ i akcje ‘Wszystkie dzieci są nasze’. Program ‘Tak dla Transplantacji’ propaguje ideę przeszczepiania narządów w kraju i za granicą, przede wszystkim serca i płuc. Uczestniczymy i organizujemy wiele wydarzeń promocyjno - zdrowotno – sportowo - edukacyjnych w całej Polsce Poduszka dla Maluszka, zimowiska dla dzieci i młodzieży po transplantacji narządów, warsztaty psychologiczne i spotkania integracyjne dla pacjentów po przeszczepie, wyprawy rowerowe, udział w Mistrzostwach Sportowych letnich i zimowych, odwiedziny w oddziałach dziecięcych SCCS, Poradni Kardiologicznej Dzieci, jak również wizyty w Rodzinnych Domach Dziecka na terenie miasta Zabrze.

Edukujemy i zachęcamy do zdrowego stylu życia podczas kampanii w centrach handlowych i szkołach, także podczas integracyjnych spotkań sportowych, takich jak mecze piłki nożnej, biegów, marszów na terenie całej Polski.

Osobnym tematem są wizyty okazjonalne (Dzień Dziecka, Mikołaj, Wielkanoc) u najmłodszych pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Szpitala Dziecięcego w Łodzi oraz w Rodzinnych Domach Dziecka z terenu Zabrza.

Staramy pozyskiwać finanse także poprzez trwałą zbiórkę publiczną w hali odpraw terminali A i B lotniska w Katowicach - Pyrzowicach. W sumie udało się pozyskać ponad 8 tys. zł. 

Z otrzymanych podczas zbiórki funduszy zostanie zakupiona aparatura medyczna dla potrzeb SCCS. 

Fundacja SCCS także prowadzi działalność szkoleniową - co roku organizuje otwarte szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych z całej Polski. Prowadzimy projekty Ministerstwa Zdrowia dot. edukacji lokalnej społeczności nt. transplantacji narządów a dodatkowo prowadzimy kursy ‘EKG’ oraz ‘Układy stymulujące i defibrylujące w kardiologii’. 

W roku 2014 nasza praca dotycząca promocji transplantacji i pomocy pacjentom została uhonorowana statuetką Świętego Kamila. 
 
Wszystkie działania są prowadzone przy rzeczowej i finansowej pomocy naszych dobroczyńców z terenu całego kraju. Każda osoba fizyczna może wspomóc działania naszej Fundacji poprzez podarowanie 1% podatku dochodowego. Każdy zainteresowany może wesprzeć również cele statutowe Fundacji w dowolnym zakresie. 

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Zabrzu, nr konta: 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905.

Dodaj ogłoszenie