6. Sosnowiec © arc
[2/11]

6. Sosnowiec

6. miejsce - Oddział ZUS w Sosnowcu

Liczba cudzoziemców ogółem (umowa o pracę, umowy na zasadach cywilnoprawnych i działalność gosp.): 5 222 cudzoziemców.

Zatrudnionych na umowę o pracę: 2778 cudzoziemców.

Prowadzących własną działalność gospodarczą: 151 cudzoziemców.

Top 3 największa liczba cudzoziemców z danego kraju wg obywatelstwa:
1. Ukraińskie - 4132
2. Białoruskie - 172
3. Chińskie -156

Dane dla poszczególnych Oddziałów ZUS w woj. śląskim na 28.02.2019 r.