5. Rybnik © arc
[3/11]

5. Rybnik

5. miejsce - Oddział ZUS w Rybniku

Liczba cudzoziemców ogółem (umowa o pracę, umowy na zasadach cywilnoprawnych i działalność gosp.): 7 873 cudzoziemców.

Zatrudnionych na umowę o pracę: 5054 cudzoziemców.

Prowadzących własną działalność gospodarczą: 217 cudzoziemców.

Top 3 największa liczba cudzoziemców z danego kraju wg obywatelstwa:

1. Ukraińskie - 6489
2. Białoruskie - 197
3. Gruzińskie - 111

Dane dla poszczególnych Oddziałów ZUS w woj. śląskim na 28.02.2019 r.