"Mieszkanie za remont" w Katowicach. Jesteś zainteresowany? Sprawdź te lokalizacje

Akcja specjalna eksertów

Wideo

Mieszkanie w Katowicach. W naszym mieście 52 „mieszkania za remont” czekają na lokatorów. To kolejna edycja programu, w ramach którego miasto oferuje mieszkania z atrakcyjnym czynszem, w zamian za wykonanie remontu. Po pięciu latach taki lokal można wykupić na własność. Jednak aby ubiegać się o udział w „Mieszkaniu za remont”, należy spełnić szereg warunków.

Ruszyła kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”, w ramach którego od 14 do 25 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miasta Katowice będzie można składać wnioski o wynajem lokali.

- „Mieszkanie za remont” to świetna okazja na własne „M” dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA MIESZKAŃ z CENAMI

Sama idea jest bardzo prosta. Miasto wynajmuje mieszkania z bardzo korzystnym czynszem (Od 3,21 zł do 6,93 zł za metr kwadratowy w zależności od lokalizacji i standardu), a najemcy są zobowiązani do remontu. Po pięciu latach mają również możliwość wykupu lokali na preferencyjnych warunkach.

52 „mieszkania za remont” czekają na lokatorów

Tym razem do wyboru są 52 mieszkania o pow. od 18 do prawie 80 m kw. Znajdują się one przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mariacka, Kozielska, Warszawska, Mikołowska, Krzywa, Andrzeja, Sienkiewicza, Plebiscytowa, Raciborska, Kościuszki), ale też w Janowie (ul. Oswobodzenia), Zawodziu (ul. Waleriana), Ligocie (ul. Koszalińska, Kołobrzeska, Słupska), Piotrowicach (ul. Grottgera, Małachowskiego), Burowcu (ul. Letnia) czy Szopienicach (ul. Bednarska, Wiosny Ludów).

Oglądanie lokali jest możliwe tylko do 11 czerwca w godzinach wyznaczonych przez poszczególne oddziały Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby wziąć udział w programie?

Aby ubiegać się o „Mieszkanie za remont” nie można być właścicielem innego mieszkania.

Trzeba również spełniać kryterium dochodowe na osobę. Widełki dla gospodarstwa jednoosobowego wynoszą od 1876,32 zł do 5003,52 zł. Dla gospodarstwa wieloosobowego jest to od 1250,88 zł do 3252,29 zł. W przypadku rodzin, w których znajduje się osoba w znacznym stopniu niepełnosprawna, górna granica jest przesunięta kolejno do: 5628,96 zł oraz 4628,26 zł.

- Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty - tłumaczy Michał Łyczak, rzecznik UM Katowice.

Co ważne, jedna osoba może otrzymać lokal o powierzchni co najwyżej 45,5 m kw. Dwie: 52 m kw. Trzy: 58,5 m kw. Cztery: 71,5 m kw. Pięć: 84,5 m kw. Sześć: 91 m kw.

Musisz to wiedzieć

Zasady przyznawania punktów w programie „Mieszkanie za remont”

 1. Powierzchnia mieszkalna na jedną osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:
 2. poniżej 8 m kw.: 8 pkt.
 3. od 8 m kw. do 9,99 m kw.: 6 pkt.
 4. od 10 m kw. do 12 m kw.: 4 pkt.
 5. powyżej 12 m kw.: 2 pkt.

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na jedną osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m kw.: 8 pkt.
 • od 16 m kw. do 19,99 m kw.: 6 pkt.
 • od 20 m² m kw. do 24 m kw.: 4 pkt.
 • powyżej 24 m kw.: 2 pkt.

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt.
Liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt.
W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.
W przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt.
Małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt.
Małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt.
Małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt.
Okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

 • do roku: 2 pkt.
 • powyżej roku: 5 pkt.
Sprawdź te mieszkania i ceny, czytaj więcej >>>

"Mieszkanie za remont" w Katowicach. Jesteś zainteresowany? ...

Dodaj ogłoszenie