18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Przekaż swój 1% podatku UNICEF Polska

Artykuł sponsorowany
Udostępnij:
UNICEF jest międzynarodową organizacją humanitarną i rozwojową pracującą na rzecz dzieci. Podejmujemy wszelkie działania, aby dzieciom na całym świecie żyło się lepiej. Chronimy ich zdrowie i życie prowadząc akcje szczepień, budujemy szkoły, a w sytuacjach klęsk humanitarnych organizujemy natychmiastową pomoc. Każdego roku wspólnie z naszymi Darczyńcami ratujemy aż 7 milionów dzieci.

Realizujemy innowacyjne i długofalowe programy, których celem jest ograniczenie umieralności dzieci, zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji i ochrona praw dzieci zapisanych w Konwencji o prawach dziecka. Przyczyniamy się do tworzenia świata, w którym żadnemu dziecku nie będą groziły choroby, jakim umiemy zapobiegać. Szukamy rozwiązań, które działają nie tylko doraźnie, ale mogą zmienić życie przyszłych pokoleń.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i globalnej obecności jesteśmy jedną z pierwszych organizacji, która dociera z pomocą w miejscach dotkniętych katastrofami humanitarnymi. Zapewniamy leki, szczepionki, żywność i wodę pitną. Budujemy tymczasowe szkoły i zwracamy szczególną uwagę na ochronę dzieci przed przemocą i wykorzystaniem. Obejmujemy pomocą nie tylko dzieci, ale całe rodziny, aby pomogły jak najszybciej wrócić do normalności. Obecnie pomagamy m.in. dzieciom poszkodowanym w wyniku tajfunu Haiyan na Filipinach oraz ofiarom konfliktu w Syrii.

Uważamy, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Tuż po II wojnie światowej UNICEF wspierał polskie dzieci. Oprócz pomocy medycznej i żywnościowej, jednym z zadań organizacji było wsparcie polskich repatriantów. Powracające do kraju rodziny mogły liczyć na pomoc. W pierwszych, tak trudnych, powojennych latach UNICEF skupił się na dożywianiu dzieci i matek. Program ten objął aż 1 500 000 osób! W kolejnych latach UNICEF wspierał walkę z malarią, programy szczepień, opiekę pediatryczną i niósł pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Prosimy, przekaż swój 1% podatku UNICEF Polska. Dzięki Tobie będziemy mogli uratować jeszcze więcej dzieci. Kiedyś pomagano nam, teraz my pomóżmy!

Dziękujemy.

Polski Komitet Narodowy
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Adres: Aleja Wilanowska 317, 02-665 Warszawa
Telefon: (48 22) 568 03 00
Fax: (48 22) 568 03 01
E-mail: [email protected]
NIP: 527-23-76-153
KRS: 0000107957

Dodaj ogłoszenie