Polecamy

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych © 123 RF
[4/9]

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych

Do przedszkola trzeba będzie donieść także dokumenty spełniające kryteria samorządowe, mogą to być:
- Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w określonej przez gminę odległości od przedszkola
- Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
- Oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza.
- Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.
- Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej.
- Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
- Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
- Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
- Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
- Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:
Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Rekrutacja do przedszkoli państwowych zaczyna się z dużym wyprzedzeniem. Warto wiedzieć jakich formalności trzeba dokonać i nie przegapić okresu składania podań – zwłaszcza jeśli chodzi o nabór do placówki państwowej. Dowiedz się jak wybrać odpowiednie przedszkole i jakie są obowiązujące wymagania.

Najnowsze wiadomości

reklama