Zielona Pracownia: ruszyła kolejna odsłona konkursu

[email protected]
fot. WFOŚiGW w Katowicach
fot. WFOŚiGW w Katowicach
Edukacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 5. edycję konkursu „Zielona Pracownia”. W poprzednich edycjach konkursu fundusz doposażył 163 szkół w województwie śląskim.

Konkursy „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia” skierowane są do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych oraz chemiczno-fizycznych. Takie pracownie mają znacząco podnieść świadomość ekologiczną uczniów.

Natomiast celem konkursu „Zielona Pracownia” jest dofinansowanie wyposażenia klas w formie dotacji do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł. Przyznane pieniądze przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych oraz wyposażenia pracowni. Organ prowadzący ponosi jedynie koszty prac remontowych.

- Przy ocenie wniosków WFOŚiGW w Katowicach bierze pod uwagę przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni - mówi Ewa Cofała, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach. - Doceniany jest nietuzinkowy pomysł na zagospodarowanie pracowni, a także jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań - dodaje Ewa Cofała.

Przeważającą ideą w konkursie jest stworzenie miejsca do przeprowadzania doświadczeń oraz pracy grupowej. W projektach zakłada się m.in. zakup ergonomicznych ławek i stołów oraz szafek laboratoryjnych z wyposażeniem w mikroskopy i wizualizery. W szkołach wydzielane są specjalne strefy edukacyjne, multimedialne, laboratoryjne, czy relaksacyjno--ekspozycyjne. Pożądaną metodą prowadzenia zajęć w takich pracowniach jest praca metodami aktywnymi z prowadzeniem obserwacji i doświadczeń, czy przygotowaniem prezentacji w formie interaktywnej.

- Każda kolejna edycja Konkursu prezentuje coraz lepszy poziom składanych projektów. Szkoły wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami z ubiegłorocznymi laureatami - dodaje Ewa Cofała.

WFOŚiGW w Katowicach od 25 lat wspiera działania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży, m.in. organizację warsztatów, konkursów, wspieranie ośrodków realizujących programy dla dzieci. - Staramy się dotrzeć jak najgłębiej do świadomości dziecka i zadbać w miarę możliwości o jego wiedzę nt. ochrony środowiska. Wychodzimy także naprzeciw reformie systemu oświaty - mówi Ewa Cofała, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach.

We wszystkich poprzednich edycjach konkursu „Zielona Pracownia” do funduszu szkoły z województwa śląskiego zgłosiły ogółem 756 prac konkursowych. Szczegóły, regulamin, wnioski oraz terminy składania projektów znajdują się na stronie:

wfosigw.katowice.pl

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Dodaj ogłoszenie