Żywe Miasto - regulamin konkursu

Marcin Nowak
Marcin Nowak
Udostępnij:
Regulamin konkursu „Żywe Miasto”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu zatytułowanego „Żywe Miasto”, którego przedmiotem jest napisanie tekstu dziennikarskiego, dotyczącego wszelkich wydarzeń związanych z miastem, w którym się odbywa.


Regulamin konkursu „Żywe Miasto”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu zatytułowanego „Żywe Miasto”, którego przedmiotem jest napisanie tekstu dziennikarskiego, dotyczącego wszelkich wydarzeń związanych ze Śląskiem i Zagłębiem

Konkurs jest przeprowadzany na serwisie MM Moje Miasto Silesia **

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu „Żywe Miasto”, zwanym dalej „Konkursem” są: Media Regionalne Sp. z o. o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, NIP: 897-10-10-229.

§ 2**
Główne założenia konkursu**

1. Temat

Tematy prac konkursowych powinny dotyczyć szeroko pojętych wydarzeń, mających miejsce na terenie miasta. Problematyka ujęta w tekście jest dowolna i uwarunkowana wyborem uczestnika konkursu. Zgłaszane do konkursu materiały mogą mieć formę tekstów informacyjnych, galerii zdjęć lub filmów wideo. Poruszać powinny kwestie wydarzeń bieżących i mieć formę informacyjną.

Głównym wymogiem dotyczącym treści nadsyłanych materiałów jest tematyka związana z miastem (wydarzenia, sprawy społeczne, kultura, sport, etc.). Materiały powinny być dodawane poprzez funkcję "Dodaj wieści".

2. Cele

Celem Konkursu jest zachęcenie użytkowników serwisu MM Moje Miasto do czynnego uczestnictwa w życiu miasta i działaniach dziennikarstwa obywatelskiego. Konkurs ma na celu zaktywizowanie wszystkich osób chcących pisać teksty dziennikarskie, a niemających możliwości ich publikowania w innych mediach. Daje szansę zdolnym amatorom dziennikarstwa na prezentowanie swojej twórczości i publikację w serwisie internetowym. Dzięki zaangażowaniu dziennikarzy obywatelskich, wspólnie możemy sprawnie informować opinię publiczną o tym, co dzieje się w naszym mieście, jak również istnieje możliwość powstania interesujących inicjatyw promujących miasto i region.

§ 3**
Warunki konkursu**

1. Kategorie konkursowe

Konkurs wyłoni najlepsze materiały, opublikowane w czasie trwania Konkursu. Nadsyłane prace powinny mieć formę materiałów dziennikarskich (informacja, reportaż, wywiad, fotoreportaż, etc.), zarówno w tradycyjnej formie prasowej jak i multimedialnej.

W konkursie nie ma kategorii konkursowych.

2. Uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu MM Moje Miasto. Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Media Regionalne Sp. z o. o. i spółek zależnych oraz członkowie ich rodzin.

3. Zasady zgłaszania prac konkursowych

Prace należy zgłaszać bezpośrednio do serwisu internetowego, dodając artykuł bezpośrednio na stronie serwisu MM Moje Miasto, poprzez zakładkę „Dodaj Wieści”, a następnie zgłosić tekst do Konkursu wpisując komentarz w Serwisie Specjalnym z informacją o zgłoszeniu go do konkursu „Żywe Miasto”, a także podaniem linka (adresu URL) do tekstu. Jeden autor może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę tekstów w danym miesiącu.

Istnieje możliwość nominowania do Konkursu materiałów opublikowanych na serwisie MM Moje Miasto przez innych użytkowników. W tym celu należy zastosować powyższą procedurę.

W konkursie mogą brać udział jedynie te materiały dziennikarskie, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie i zostały opublikowane na serwisie MM Moje Miasto w czasie trwania konkursu. **

4. Kryteria oceny

Zwycięzcą Konkursu zostaje autor, którego zgłoszony tekst w głosowaniu wybierze Jury Konkursowe. Jury przyznaje również II i III miejsce.

Skład Jury ogłaszany jest przez redakcję portalu po zakończeniu etapu nominowania tekstów i liczy minimum 10 osób. Redakcja może zaprosić do Jury zarejestrowanych użytkowników portalu, osoby z zewnątrz, oraz z innych serwisów MM Moje Miasto. Członkiem Jury nie może być osoba, której materiał został zgłoszony do konkursu.

Jury obraduje poprzez głosowanie w komentarzach pod serwisem konkursowym. Każdy członek Jury przyznaje 1, 2 i 3 miejsce. 3 Punkty dostaje osoba na pierwszym a 1 na trzecim miejscu. Głosy muszą być przyznane z dopisanym merytorycznym uzasadnieniem.

§ 4

Terminarz konkursu

Konkurs „Żywe Miasto” wchodzi w życie z dniem 13.10.2008 r.**i będzie organizowany co miesiąc. Użytkownicy, chcący wziąć udział w Konkursie, mogą zgłaszać swoje materiały lub nominować artykuły innych użytkowników, każdego miesiąca od pierwszego dnia trwania konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 dnia każdego miesiąca. **

Głosowanie rozpoczyna się 25 dnia każdego miesiąca 2008 r. i trwa do 31 każdego miesiąca 2008 r.

Redakcja zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania Konkursu, unieważnienia jego wyników w całości lub w części oraz zmiany podanych terminów.

§ 5**
Nagrody i ich odbiór**

W Konkursie przewidziano nagrody:

–pierwsza nagroda – 300 zł

–druga nagroda – 150 zł

–trzecia nagroda – 50 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania środkami na nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na inne.

Laureaci będą mogli odbierać nagrody osobiście, w siedzibie redakcji serwisu MM Moje Miasto (odpowiedniej dla miasta, w którym odbywa się konkurs).

Nagrody zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie ww. redakcji.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród i szczegółach jej odbioru na łamach portalu.

§ 6**
Postanowienia końcowe**

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów dziennikarskich w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu MM Moje Miasto.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów uwzględnionych w niniejszym regulaminie.

5. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

6. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym MM Moje Miasto oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Warszawie przy ul. Prosta 51.

9. Ponadto Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Konkursu u Organizatora, pod numerami telefonów oraz mailami dostępnymi w serwisie MM Moje Miasto w zakładce „KONTAKT”.

10. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Dwaj Panowie Pingo - wystawa malarstwa Kołpanowicz&Cruz

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie