Program regeneracji środowiskowej gleb

Redakcja
Program regeneracji
Program regeneracji WFOŚiGW w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 r.

Program przeznaczony jest dla osób posiadających użytki rolne z terenu woj. śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Mogą się starać o dofinansowanie w postaci dotacji na zakup wapna nawozowego oraz środka wapnującego.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, czyli opinią OSChR, fakturą za wapno nawozowe lub środki wapnujące oraz wypełnione formularze, należy składać do końca 2019 roku w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, przy ul. Sowińskiego 26.

Szczegółowe informacje dot. udzielania dotacji, regulamin programu oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie: www.wfosigw.katowice.pl

Dodatkowo informacje dot. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można uzyskać pod numerami telefonów: 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343.

Polka wśród najbardziej wpływowych ludzi

Wideo

Dodaj ogłoszenie