Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne „Basałyk” pomaga dzieciom i młodzieży

Materiał informacyjny Centrum edukacyjno-terapeutyczne Basałyk Sara Marciniak
Udostępnij:

Basałyk został założony w celu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji oraz szeroko rozumianej terapii pedagogicznej i psychologicznej. W ofercie znajdują się kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki oraz matury z języka polskiego i matematyki. Ponadto centrum oferuje korepetycje z języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii. Ze względu na współpracę z nauczycielami z innych przedmiotów – są stanie uzupełnić ofertę zgodnie z potrzebami klientów.

Kadra

Basałyk to zespół nauczycieli, psychologów i pedagogów, którym bliski jest temat nawarstwiających się problemów dzieci oraz młodzieży – związanych ze współczesną edukacją, trudnościami społecznymi i emocjonalnymi oraz wyzwaniami, które niosą czasy, w których żyjemy. Ich zespół składa się z wykwalifikowanej kadry nauczycieli, w tym egzaminatorów maturalnych, pedagoga, psychologa, psychoterapeuty.

Proponują zajęcia rozwijające umiejętności edukacyjne i emocjonalno – społeczne dla dzieci i młodzieży. Basałyk nie zapomina o Rodzicach. Doskonale wiedzą, jakie wyzwania stawiają dzieci i jak trudno mierzyć się z presją otoczenia. Są świadomi trudności i wymagań w procesie wychowawczym. Zdają sobie sprawę z jakimi trudnościami codziennie mierzą się Rodzice osób z niepełnosprawnościami. Wspierają rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Służą radą – starając się poznać przyczyny występujących trudności. Dla rodziców stworzyli grupę wsparcia oraz „Warsztaty dla dobrych Rodziców”.

Ich celem jest nieustanny rozwój oraz zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych w procesie wspierania dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Oferta edukacyjna

Wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty i matury Basałyk proponuje zajęcia w małych grupach. Podczas zajęć omówiony zostanie materiał niezbędny do osiągnięcia pozytywnych wyników na egzaminach z języka polskiego i matematyki. Ponadto zostanie przedstawiony sposób przebiegu egzaminów. Każda grupa będzie pracować na arkuszach egzaminacyjnych oraz napisze próbny egzamin. Oferowane są kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, matury, a także korepetycje z języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii.

Jakie korzyści osiągniesz z Basałykiem?

 • Usystematyzujesz swoją wiedzę, uzupełnisz ewentualne braki.
 • Przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty lub matury.
 • Zyskasz pewność siebie związaną z opanowaniem materiału.
 • Poznasz sposób przebiegu egzaminu i przykładowe arkusze egzaminacyjne.
 • Sprawdzisz swoją wiedzę pisząc próbny egzamin ósmoklasisty lub maturę.
 • Sposób przekazywania informacji będzie dostosowany do Twoich potrzeb.
 • Pomoc w opanowaniu partii materiału, z którymi masz problem.
 • Egzamin ósmoklasisty i matura będą proste! Zobacz ofertę edukacyjną i zapisz się już dziś! Możesz zrobić to telefonicznie nr: 784099951 lub elektronicznie [email protected]

Oferta terapeutyczna

Trening umiejętności społecznych

 • terapia indywidualna lub grupowa dla dzieci i młodzieży (spectrum autyzmu, niedostosowanie społeczne, nieśmiałość, agresja, problemy z wyrażaniem oraz nazywaniem emocji)
 • nauka prawidłowych sposobów funkcjonowania społecznego oraz zachowań asertywnych

Terapia pedagogiczna

 • zajęcia kierowane są dla dzieci i młodzieży zmagających się ze specyficznymi problemami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)

Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

 • terapia zaburzeń wynikających z ADHD, FAS, niedostosowań społecznych, inne

Zajęcia rozwijające funkcjonowanie osobiste i społeczne

 • zajęcia indywidualne wspierające funkcjonowanie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (grupy socjoterapeutyczne)

 • zajęcia przeznaczone są dla osób zmagających się z niedostosowaniem społecznym, przejawiających zaburzenia zachowania oraz emocji

Zapisanie na terapię pozwoli Ci na:

 • poznanie przyczyn występujących trudności
 • nabywanie poczucia własnej wartości i sprawczości
 • zaakceptowanie własnych ograniczeń oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • odbarczenie z poczucia winy blokującego rozwój jednostki
 • rozwój osobowości oraz nauka korzystania z własnych zasobów oraz talentów
 • nabycie nowych kompetencji społecznych i edukacyjnych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie
 • korygowanie występujących zaburzeń zachowania
 • otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych
 • polepszenie dobrostanu jednostki, związane z lepszym radzeniem sobie w sytuacjach życia codziennego
 • Zobacz ofertę terapeutyczną i zapisz się już dziś! Możesz zrobić to telefonicznie nr: 784099951 lub elektronicznie [email protected]

Strefa rodzica

Warsztaty dla dobrych rodziców

Warsztaty skierowane są dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat posiadających trudności wychowawcze. Szczególnie dla rodziców dzieci z ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi jak również posiadających trudności z koncentracją uwagi, impulsywnych, nadaktywnych, mających trudności z wypełnianiem swoich obowiązków.

Struktura i program warsztatów:

Warsztaty składające się z 12 spotkań odbywających się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa 2h. Spotkania powiązane są ze sobą i stanowią spójną całość. Warsztaty oparte są o metodę terapii behawioralnej o udowodnionej naukowo skuteczności.

Cel warsztatów:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych tj. ADHD i zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
 2. Zapoznanie się oraz nabycie umiejętności stosowania skutecznych techniki łagodzących objawy ADHD tzw. „Okularów na ADHD”.
 3. Zdobycie umiejętności dostrzegania czynników wywołujących trudne zachowania oraz tych, które je podtrzymują. Zapoznanie się z modelem ABC.
 4. Poszerzenie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech i potencjału swojego dziecka oraz technik wydobywania ich i wzmacniania.
 5. Zapoznanie się ze skutecznymi metodami nagradzania dziecka.
 6. Zdobycie umiejętności w zakresie skutecznego wydawania poleceń i ustalania zasad.
 7. Zdobycie wiedzy na temat sposobów skutecznego przestrzegania norm i zasad oraz skutecznego wyciągania konsekwencji w przypadku ich łamania. Zapoznanie się z modelem Premack’a i systemem żetonowym.
 8. Poszerzenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, opozycyjnymi lub impulsywnymi u dziecka.

Grupa wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnościami

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego
 • uświadomienie własnych potrzeb
 • integracja społeczna
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • profilaktyka zdrowia psychicznego
 • zajęcia grupowe

Kontakt

Centrum edukacyjno – terapeutyczne
Basałyk

Katowice, ul. Sokolska 80
Sala 106, II piętro

Tel: 784099951 e-mail: [email protected]

NIP: 2220872335 REGON:386698004
ING BANK ŚLĄSKI NUMER KONTA: 80 1050 1214 1000 0097 3218 8215

Dodaj ogłoszenie