Zdalne odczyty dla mieszkańców Bobrownik

Redakcja
Prezes spółki Przemysław Cichosz
Prezes spółki Przemysław Cichosz

Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zrealizowało projekt pt. Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, polega na uruchomieniu dwóch nowoczesnych e-usług na czwartym poziomie dojrzałości dedykowanych dla bieżącego załatwiania spraw w oparciu o mechanizm profilu zaufanego w e-puap.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy gminy Bobrowniki, będący jednocześnie klientami BPWiK sp. z o.o., uzyskali dostęp do w pełni profesjonalnego Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Wszystkie sprawy związane z rozliczeniami, pobieranie i składanie wniosków, bieżące informacje o ew. awariach, można uzyskać po zalogowaniu się do systemu, otrzymując równolegle informacje na skrzynkę mailową lub SMS. W ramach dofinansowania zamontowano dwa i pół tysiąca specjalnych nakładek na wodomierze, które umożliwiają dokonanie zdalnego odczytu oraz zakupiono komputery stacjonarne, tablicę multimedialną do działu obsługi oraz urządzenia mobilne, niezbędne do obsługi całego systemu.

Coś, co w dzisiejszych czasach wydaje się normą, czyli wykorzystanie internetu w usługach, sklepy internetowe, płatności przez internet, nadal jeszcze rzadko stosowane jest w obsłudze petenta przez urzędy. Stwierdziłam, że najwyższy czas to zmienić - komentuje wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek. Szczególnie młodzi ludzie preferują przelewy elektroniczne, czy kontakty mailowe, choć już coraz częściej korzystają z tego i osoby starsze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców, postanowiłam wdrożyć specjalistyczne rozwiązania informatyczne, by uczynić swoją ofertę bardziej nowoczesną i dostosowaną do mieszkańca, który, aby załatwić sprawę w urzędzie, dotychczas musiał brać urlop. Było to olbrzymim wyzwaniem, ale przede wszystkim krokiem w kierunku nowoczesnej Gminy Bobrowniki. Skoro e- usługi, to i doposażenie przedsiębiorstwa w urządzenia umożliwiające zdalne odczyty wodomierzy oraz oprogramowanie do ich rozliczania. Zostały złożone dwa wnioski do jednego konkursu, które finalnie zostały rozpatrzone pozytywnie - dodaje Wójt Gminy.

Ciekawostką przy realizacji opisywanego projektu jest to, że warunkiem uzyskania dofinansowania było utworzenie dwóch e-usług, w dwóch różnych obszarach. Po analizie zadań, które realizuje przedsiębiorstwo stwierdzono, że drugą e-usługę można stworzyć w obszarze obsługi cmentarzy komunalnych. I mimo że było to dopisane jako zadanie dodatkowe w projekcie, które wartościowo stanowi jego niewielką część, to finalnie okazało się kluczowe, przy ocenie i wyborze wniosku do dofinansowania. Ponadto z perspektywy czasu widać, iż e-usługa w obszarze obsługi cmentarzy komunalnych sprawdza się w codziennej funkcjonalności, a możliwość załatwienia takich spraw, jak odnowienie rezerwacji miejsca na cmentarzu przez EBOK, czy też odnalezienie miejsca pochówku (wirtualny spacer, nawigacja do konkretnej mogiły), cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale i osób spoza gminy.

Jednak główną część projektu stanowią elektroniczne usługi związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odbiorem ścieków. Zdalne odczyty w połączeniu z Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta to narzędzia bardzo przydatne w branży wodociągowej. Ich głównym celem jest podwyższenie standardu obsługi klientów przedsiębiorstwa. Rozwiązanie, które jest sporym udogodnieniem dla odbiorców wody, jak również pozytywnie wpływa na efektywność sprzedaży. Pozwala na zwiększenie częstotliwości odczytów i rozliczeń dokonywanych w oparciu o faktyczne wskazania wodomierzy głównych, przez co ogranicza do minimum rozliczenia prognozowane. Ponadto system ten umożliwia odczytywanie wskazań w miejscach trudno dostępnych (np. studzienki, zalana piwnica) oraz wspomaga prowadzenie bieżącej analizy zużyć, monitoring sieci, szybkie wykrycie awarii, uniknięcie zalania itp.

Pomysł udostępnienia mieszkańcom narzędzia w postaci Elektronicznego Biura Obsługi Klienta zrodził się już kilka lat temu - mówi prezes spółki Przemysław Cichosz - jednak barierą zawsze były spore koszty wdrożenia. Małe przedsiębiorstwa wodociągowe nie dysponują zapasem kapitału na ponadplanowe inwestycje, dlatego zbawiennym okazała się perspektywa dofinansowania zadania z RPO dla województwa śląskiego.

Samo wdrożenie EBOK’a przy zastosowaniu zdalnych odczytów jest rozwiązaniem dosyć powszechnie stosowanym przez przedsiębiorstwa wodociągowe, ale na uwagę zasługuje fakt, że w Bobrowni-kach udało się pozyskać na to dofinansowanie i to na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Należy również podkreślić, że w pierwszym terminie składania wniosków do konkursu na dofinansowanie do e- usług (później odbyło się jeszcze kilka naborów - przyp. red.), Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. było jednym z dwóch podmiotów w całym województwie, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

To miłe, kiedy dzwonią koledzy z branży, często z dużo większym stażem pracy i proszą o poradę, pytają o to, czy system się sprawdza i o szczegóły dotyczące rozliczenia projektu. Jednak dla nas najważniejsze jest usprawnienie obsługi klientów i podnoszenie standardu świadczonych usług - dodaje Przemysław Cichosz.

Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zrealizowało projekt pt. Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, polega na uruchomieniu dwóch nowoczesnych e-usług na czwartym poziomie dojrzałości dedykowanych dla bieżącego załatwiania spraw w oparciu o mechanizm profilu zaufanego w e-puap.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy gminy Bobrowniki, będący jednocześnie klientami BPWiK sp. z o.o. uzyskali dostęp do w pełni profesjonalnego Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Wszystkie sprawy związane z rozliczeniami, pobieranie i składanie wniosków, bieżące informacje o ew. awariach, można uzyskać po zalogowaniu się do systemu, otrzymując równolegle informacje na skrzynkę mailową lub sms. W ramach dofinansowania zamontowano dwa i pół tysiąca specjalnych nakładek na wodomierze, które umożliwiają dokonanie zdalnego odczytu oraz zakupiono komputery stacjonarne, tablicę multimedialną do działu obsługi oraz urządzenia mobilne, niezbędne do obsługi całego systemu.

Coś co w dzisiejszych czasach wydaje się normą, czyli wykorzystanie internetu w usługach, sklepy internetowe, płatności przez Internet, nadal jeszcze rzadko stosowane jest w obsłudze petenta przez Urzędy. Stwierdziłam, że najwyższy czas to zmienić; komentuje Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek. Szczególnie młodzi ludzie preferują przelewy elektroniczne, czy kontakty mailowe, choć już coraz częściej korzystają z tego i osoby starsze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców postanowiłam wdrożyć specjalistyczne rozwiązania informatyczne, by uczynić swoją ofertę bardziej nowoczesną i dostosowaną do mieszkańca, który aby załatwić sprawę w Urzędzie dotychczas musiał brać urlop. Było to olbrzymim wyzwaniem, ale przede wszystkim krokiem w kierunku nowoczesnej Gminy Bobrowniki. Skoro e- usługi, to i doposażenie przedsiębiorstwa w urządzenia umożliwiające zdalne odczyty wodomierzy oraz oprogramowanie do ich rozliczania. Zostały złożone dwa wnioski do jednego konkursu, które finalnie zostały rozpatrzone pozytywnie - dodaje Wójt Gminy.

Ciekawostką przy realizacji opisywanego projektu jest to, że warunkiem uzyskania dofinansowania było utworzenie dwóch e-usług, w dwóch różnych obszarach. Po analizie zadań, które realizuje przedsiębiorstwo stwierdzono, że drugą e-usługę można stworzyć w obszarze obsługi cmentarzy komunalnych. I mimo, że było to dopisane jako zadanie dodatkowe w projekcie, które wartościowo stanowi jego niewielką część, to finalnie okazało się kluczowe, przy ocenie i wyborze wniosku do dofinansowania. Ponadto z perspektywy czasu widać, iż e-sługa w obszarze obsługi cmentarzy komunalnych, sprawdza się w codziennej funkcjonalności, a możliwość załatwienia takich spraw, jak odnowienie rezerwacji miejsca na cmentarzu przez EBOK, czy też odnalezienie miejsca pochówku (wirtualny spacer, nawigacja do konkretnej mogiły), cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale i osób spoza gminy.

Jednak główną część projektu stanowią elektroniczne usługi związane z zaopatrzeniem w wodę oraz z odbiorem ścieków. Zdalne odczyty w połączeniu z Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta to narzędzia bardzo przydatne w branży wodociągowej. Ich głównym celem jest podwyższenie standardu obsługi klientów przedsiębiorstwa. Rozwiązanie, które jest sporym udogodnieniem dla odbiorców wody, jak również pozytywnie wpływa na efektywność sprzedaży. Pozwala na zwiększenie częstotliwości odczytów i rozliczeń dokonywanych w oparciu o faktyczne wskazania wodomierzy głównych, przez co ogranicza do minimum rozliczenia prognozowane. Ponadto system ten umożliwia odczytywanie wskazań w miejscach trudno dostępnych (np. studzienki, zalana piwnica), oraz wspomaga prowadzenie bieżącej analizy zużyć, monitoring sieci, szybkie wykrycie awarii, uniknięcie zalania, itp.

Pomysł udostępnienia mieszkańcom narzędzia w postaci Elektronicznego Biura Obsługi Klienta zrodził się już kilka lat temu - mówi prezes spółki Przemysław Cichosz - jednak barierą zawsze były spore koszty wdrożenia. Małe przedsiębiorstwa wodociągowe nie dysponują zapasem kapitału na ponadplanowe inwestycje, dlatego zbawiennym okazała się perspektywa dofinansowania zadania z RPO dla województwa śląskiego.

Samo wdrożenie EBOK’a przy zastosowaniu zdalnych odczytów jest rozwiązaniem dosyć powszechnie stosowanym przez przedsiębiorstwa wodociągowe, ale na uwagę zasługuje fakt, że w Bobrownikach udało się pozyskać na to dofinansowanie i to na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Należy również podkreślić, że w pierwszym terminie składania wniosków do konkursu na dofinansowanie do e- usług (później odbyło się jeszcze kilka naborów przyp. red.), Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. było jednym z dwóch podmiotów w całym województwie, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

To miłe, kiedy dzwonią koledzy z branży, często z dużo większym stażem pracy i proszą o poradę, pytają o to czy system się sprawdza i o szczegóły dotyczące rozliczenia projektu. Jednak dla nas najważniejsze jest usprawnienie obsługi klientów i podnoszenie standardu świadczonych usług - dodaje Przemysław Cichosz.

Będą zmiany w prawie dotyczącym cmentarzy i pochówków

Wideo

Dodaj ogłoszenie